Välkommen till Hamra Besparingsskog

Nyanställd

Från och med den 18 april är Lillemor Nordqvist anställd som administratör på vårt kontor i Hamra. Lillemor arbetar 75% och finns på kontoret mellan 7.30-14.00 med uppehåll för lunch.

 Hamra kyrka


Äntligen har vår kyrka fått en skylt vid väg 310


Kyrkan byggdes under åren 1870-71 och invigdes 1872.

 

 

 

Besparingsskogen

Besparingsskogen / 2017-05-11

Jordägarstämma och Bolagsstämma maj 2017

Besparingsskogen / 2015-11-09

Samarbete med Elektra Nät AB

Från 1 januari 2016 utökas vårt samarbete med Elektra Nät AB.

Arkivet...