Strömavbrott

Anmäl strömavbrott:
Vardagar kl. 7-16 tel. 0657-350 45
Kvällar och helger tel. 020-59 20 00

Vid avbrott
Vi har personal beredda dygnet runt, året runt för att åtgärda fel som ibland drabbar våra anläggningar eller ledningar.
Innan du ringer finns det en del saker du kan kontrollera själv och som också hjälper oss att göra en första analys:

  1. Är dina mätarsäkringar som sitter invid elmätaren hela?
  2. Har du jordfelsbrytare och har den löst ut? I så fall kan det vara ett fel som inträffat i fastighetens installation eller någon ansluten elapparat.
  3. Vet du om någon av dina grannar också är strömlös?


 

Elavbrott - vad gör jag nu?

Här kan du läsa mer.

Planerade och oplanerade elavbrott i Hamra Besparingsskogs elnät

Inget avbrott är planerat.