Hamra Kraft AB fyller 20 år

Bolagets styrelseledamöter 1995

 • Stig Wallberg
 • Sigge Hammare
 • Bengt-Åke Magnusson
 • Göran Olsson
 • Rune Dehlén
 • VD, förvaltare Rune Malmberg

Bolagets styrelseledamöter 2015

 • Urban Olsson, VD
 • Per-Åke Persson, vice VD
 • Janne Eliasson
 • Ingegerd Nyström
 • Kurt-Allan Westlund

Verksamhet

Bolaget skall inom Hamra Kapellag Besparingsskog, eller om bättre ändamålsenlighet därmed uppnås, i geografisk närhet av denna kommun av f.d. Los socken, Ljusdals kommun, driva handel med el enligt lagen om avreglering av elmarknaden, antagen den 24 oktober 1995.
Bolagets syfte är att främja handel med av el inom Hamra Kapellag Besparingsskog.

Källa: Registeruppgift, Bolagsverket, 2014-07-10.

  Här kan du läsa presentationen om företagets första 20 år.