Hamra Kraft AB fyller 20 år

Bolagets styrelseledamöter 1995

Bolagets styrelseledamöter 2015

Verksamhet

Bolaget skall inom Hamra Kapellag Besparingsskog, eller om bättre ändamålsenlighet därmed uppnås, i geografisk närhet av denna kommun av f.d. Los socken, Ljusdals kommun, driva handel med el enligt lagen om avreglering av elmarknaden, antagen den 24 oktober 1995.
Bolagets syfte är att främja handel med av el inom Hamra Kapellag Besparingsskog.

Källa: Registeruppgift, Bolagsverket, 2014-07-10.

 Här kan du läsa presentationen om företagets första 20 år.