Styrelsen i Hamra Kraft AB

Ordförande


Urban Olsson, Hamra

Vice ordförande

Hans Hanser, Orsa

Ledamöter

Jan Eliasson, Fågelsjö

Lillemor Nordqvist Hamra


Kurt-Allan Westlund, Sjöändan

Suppleanter


Ulf Björklund, Sundsvall/Hamra

Anna-Karin Göthe, Orsa/Sandsjö


Lars Nordstrand, Hamra


Ingegerd Nyström, Hamra


Håkan Persson, Kilafors arbetar på ELE Trävaru AB

Tommy Olsson Los

Revisorer
Karin Bäckström och Thomas Holmgren, auktoriserade revisorer från Grant Thornton i Gävle

Revisor suppleanter

Tomas Jungkrans, auktoriserade revisorersuppleant från Grant Thornton i Gävle