Välkommen till Hamra Besparingsskog

Kontakta oss på tel 0657-350 45

info@hamrabesparingsskog.se

 

På jordägarstämman den 27 november 2020 uppvaktades Sven-Olov Magnusson med guldklocka och blommor för sina 40 år som anställd traktorförare hos Hamra Besparingsskog.

 

 

Torsten Wichmann

 

Hamra kyrka

Kyrkan byggdes under åren 1870-71 och invigdes 1872.