Välkommen till Hamra Besparingsskog

Kontakta oss på tel 0657-350 45

Efter 42 år som anställd traktorförare på Hamra Besparingsskog har Sven-Olov Magnusson valt att gå i pension. Vi tackar honom för alla dessa förtjänstfulla år och önskar honom ett bra liv som pensionär.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Två nya dammluckor har installerades  i dammen vid Storlungnet. Luckorna är utrustade med automatik som gör att  luckorna öppnas automatiskt vid oplanerade strömavbrott i kraftstationen. Detta gör att vattnet leds förbi kraftstationen i stället för som tidigare att vattnet gick in i stationen. Luckorna är dessutom nivåstyrda och håller nivån på dämningsgränsen vid höga flöden.

 

 

 

 

Torsten Wichmann

 

Hamra kyrka

Kyrkan byggdes under åren 1870-71 och invigdes 1872.