Välkommen till Hamra Besparingsskog

Kontakta oss på tel 0657-350 45

                                                                                                                                                                                                                                                                  Torsten Wichmann

 

Hamra kyrka

Kyrkan byggdes under åren 1870-71 och invigdes 1872.