Välkommen till Hamra Besparingsskog

Kontakta oss på tel 0657-350 45

På höststämman den 27 november avtackades Halvar Tegell för sina 28 år som Jordägarstämmans ordförande.

                                                  Halvar avtackades med blommor och presenter av allmänningsstyrelsens ordförande.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

Två nya dammluckor installerades under vecka 42 i dammen vid Storlungnet. Luckorna är utrustade med automatik som gör att  luckorna öppnas automatiskt vid oplanerade strömavbrott i kraftstationen. Detta gör att vattnet leds förbi kraftstationen i stället för som tidigare att vattnet gick in i stationen.

Konstruktion och installation har utförts av FOAB AB i Kinna lyften utfördes av HALI AB i Alfta.

 

 

 

Torsten Wichmann

 

Hamra kyrka

Kyrkan byggdes under åren 1870-71 och invigdes 1872.