Välkommen till Hamra Besparingsskog

Kontakta oss på tel 0657-350 45

All jakt med drivande hund är avlyst från och med 7 dagar före älgjaktens början i respektive jaktlag. Kontakta jaktledaren för information om när älgjakten börjar.

I april fick vi en ny Huddig 1370 levererad vi utför alla slags gräv och schaktjobb

 

Torsten Wichmann

 

Hamra kyrka

Kyrkan byggdes under åren 1870-71 och invigdes 1872.