Välkommen till Hamra Besparingsskog

Kontakta oss på tel 0657-350 45

            Bilder från exkursionen lördagen den 20 maj

                                                                                                   Rune Dehlén talar inför intresserade deltagare

Foto Bengt Olsson Keetlaer

 

 

 Torsten Wichmann

 

Hamra kyrka

Kyrkan byggdes under åren 1870-71 och invigdes 1872.