Välkommen till Hamra Besparingsskog

Kontakta oss på tel 0657-350 45

Vårens jordägarstämma äger rum den 25 maj kl 15:00

på Hamra Vildmarkscenter

I april fick vi en ny Huddig 1370 levererad vi utför alla slags gräv och schaktjobb

 

Torsten Wichmann

 

Hamra kyrka

Kyrkan byggdes under åren 1870-71 och invigdes 1872.