Välkommen till Hamra Besparingsskog

 

 

 

 Renovering av kraftverk

Renoveringen av kraftverket vid Hamrasjön är nu klar. Generator och växellåda är åter på plats.

Hamra kyrka

Kyrkan byggdes under åren 1870-71 och invigdes 1872.