Jolls Trädgård

Den lilla terrassträdgården ligger några kilometer väster om Hamra efter väg 310 mot Sandsjö.
Ni ser sevärdhetsskylten i vägkanten.
Trädgården är mycket speciell som byggnadsverk. Terrasserna, gångarna och murarna är fortfarande intakta efter drygt 150 år. Tyvärr finns det inga blommor kvar.
Jolls trädgård är klassad som fornlämning, vilket gör att det krävs speciella tillstånd för att göra ingrepp i trädgården. Finnmarkens historiegrupp tillsammans med Länsstyrelsen Gävleborg och trädgårdshistoriker Anna Nilsén från Länsmuseet Gävleborg har startat ett projekt för att se om det går att återuppväcka några av växterna.

Vem var Joll

Jonas Joll Svensson var född 1807 i Ytterhogdal. Hans ungdomsår var oroliga. Fattigdomen var stor och han kom tvärs med samhället.
Efter att ha avtjänat ett fängelsestraff på Långholmen i Stockholm kom han till Björkberg och sedan till Hamra.
På 1860-talet började Joll bygga sin trädgård. Joll bar jord och gödsel i en näverkont. Det fantastiska är att han skapade den inte till nytta, buskar och växter planterades bara till lyst.
Han byggde även en stuga att bo i, härbre, jordkällare och smedja.
Joll var en mångssyslare. Han tillverkade takkronor och kakformar, han murade källarvalv och högg gravstenar.

Lena Sävström i Finnmarkens historiegrupp har sammanställt ett häfte om Jonas Joll Svensson. Häftet finns att köpa på Los Bibliotek eller ring till Hamra Besparingsskogs kontor 0657-350 45 så kan vi komma överrens hur du skall få ditt häfte.


På skyltarna i trädgården kan du läsa mer om Joll.

Återinvigning av trädgården 28 maj 2011


Margareta Mattsson spelade Hamravisan vid invigningen.