Hamrasjön

Hamrasjöns kraftverk är vid Storhamrasjön och byggdes 1994. Startades 24 november 1994.

 Fjärrstyrning installerades 2002.

Teknisk data om Hamrasjöns kraftverk

Magasinvolym: 35 miljoner kubikmeter
Sjöreglering: 2,5 meter
Fallhöjd: max 11,5 meter
Generator efekt: 620 kilowatt