Besparingsskogar i Dalarna

Förr i tiden brukade man skogen gemensamt i landskapets alla socknar. Genom storskiftet i Dalarna, 1804-1894, skiftades den uppsplittrade jordbruksmarken och skogen utskiftades på de enskilda gårdarna. Då man fick äganderätten till skogen kom många av olika skäl  att sälja sin tilldelade skogsmark till bolag. För att minska denna utförsäljning beslöt konungen på 1850-talet, efter förslag från landshövdingen i Falun, att när storskiftet fortsätter skall all skogsmark ej utskiftas. Från varje gårds skogsanslag tar man 1/3 och lägger den i en gemensamt förvaltad skog, kallad Besparingsskog, där avkastningen skall användas till socknens gemensamma utgifter.
Här hos oss gjordes storskiftet på 1870-talet och Kungabrevet om Hamra Besparingsskogs bildande är undertecknat av kung Oscar den 19 september 1879. Läs det här.

Kort historik

I juni månad 1943 satt J.E. Nilsson i Orsa och skrev ner Kort historik över Hamra Kapellags Besparingsskog för åren 1884-1942.

 Läs det här eller klicka på Historik 1884-1942 till vänster i listan.

Utredning om äganderätten till fiske inom Hamra Kapellag. Klicka på länken Fiskerättsutredning

 

Min bardoms vårar

Jag minns min barndoms vårar.
Så fort tjällen gått ur backen,
av med strumpor och skor.
Bort till diket och fånga grodyngel i en burk.
Ner till sommarlagår’n och hälsa på korna,
som flyttat ut från vinterfäxet.
Ut i skogen och leta murklor efter kostigen.
Leta rätt på en planka att lägga på en hög sten
och ha som gunga.
Klättra i den gamla rönnen hos mormor och
leta rätt på ”min” gren.
Varmt nog att kunna skura utedasset, lägga på
en ren matta och sätta in björkris och sedan
sitta där och titta i Åhléns & Holms katalog.
Göra utflykter till en liten bäck och dricka
Tomtebrus och äta Mariekex.
Göre lekstuga på en stor sten.
Ta en promenad med dockvagnen.
Mata våra höns och kaniner.
Jag är så glad att ha fått uppleva detta.

Av Birgitta Björklund-Abrahamsson

Hamra


Vy över Hamra skola.


Hamra affär.

Biblioteket

Hamras bybibliotek drevs av Kapellaget. Många av böckerna finns fortfarande bevarade i biblioteket på vårt kontor. Även de väl förda lånejournalerna finns bevarade.
Lilly Eriksson hette en av de bibliotekarier som jobbat i vårt bibliotek. Hon efterträddes av Artur Olsson.

 

I bibliotekets hylla hittar du bl.a. boken Genom andras fönster, tryckt 1869. Längst bak i den boken kan vi se en stämpel med följande text:
Herbert Nyqvist
Bokbindare
Los
Räkningen från bokbindare Herbert Nyqvist finns också kvar och är daterad 13 april 1894.

Vi har med hjälp av fakturor och fraktsedlar från 1929 följt en låda böcker som köpts in från Vårt Hem i Stockholm. Lådan transporterades på järnväg. Resan startade i Stockholm 20 juli 1929 och var framme i Lillhamra 22 juli 1929.

Bygdehistoria

Allmän kungörelse No 13. 1864 kan vi läsa om Hamra kapellags överflyttande från Stora Kopparbergs län (Dalarnas län) till Gefleborgs län (Gävleborgs län). Denna flytt betydde även att vi flyttade från Orsa till Loos pastorat.
Arbetet med detta påbörjades med en skrivelse daterad 30 december 1860 och skrevs slutligen under av Carl, Stockholm slott 13 november 1863 och av F. Asker, 2 februari 1864.

Under fliken Fritid/turism kan du se mer av byggdens historia.