Enskilda avlopp

Hos oss kan du få hjälp med ditt enskilda avlopp. Förutom anläggningsarbetet kan vi hjälpa dig att välja teknik och skriva tillståndsansökan. Vår personal har genomgått diplomutbildning inom enskilda avlopp.

Det finns olika typer av slamavskiljare beroende på behov.


Den här slamavskiljaren är för ett normalt hushåll på upp till 5 personer och 2 000 liter.

 

Med infiltrations- eller markbäddsteknik skapas goda förutsättningar för marken att rena avloppsvatten. Vi bygger anläggningen utifrån ert behov, markförhållande och önskemål i samråd med miljökontoret.


Vanligtvis använder vi IN-DRÄN-moduler för bättre och säkrare infiltration. Övre bilden visar en Infiltration med IN-DRÄN-moduler. Nedre bilderna visar markbädd med IN-DRÄN-moduler.


Till en markbädd används singel och sand. IN-DRÄN-modulerna gör att markbäddens area kan minskas till 25 m2

Ring eller e-posta för prisförslag
0657-350 45 eller info@hamrabesparingsskog.se
Glöm inte bort att det finns möjlighet att göra ROT-avdrag för arbetskostnaden.