Storlugnet

Storlugnets kraftverk i Voxnan byggdes ursprungligen 1932.

Stationen brann ner vid ett åskväder 21 augusti 1948. År 2000 totalrenoverades maskinen och fjärrstyrning installerades. Byggnaden målades om sommaren 2003.

Teknisk data om Storlugnets genomströmskraftverk

Magasinvolym: 35 miljoner kubikmeter i de reglerade sjöarna
Regleringsgrad vid kraftverket: 13%
Fallhöjd: max 6,5 meter
Generator effekt: 208 kilowatt


Sommardag med lite vatten.


Gamla manöverpanelen för styrning av kraftverket.