Hamra Kraft AB har två småskaliga vattenkraftverk, Storlugnet och Hamrasjön.

Läs mer om kraftverken genom att klicka på deras namn i menyn.

Nu får även Hamrasjöns kraftverk nytt styrsystem

BEVIS Göran Fransén har i april 2013 monterat in ett likadant styrsystem vid Hamrasjöns kraftstationen som monterades in vid Storlugnets kraftstation 2012.

PRAO eleverna Anton och Klara från Los skola var till kraftstationen. Klicka här för att se deras bilder.

Nytt styrsystem är installerat vid Storlugnet


Göran Fransén från BEVI AB i Blomstermåla jobbar med den ny styrenheten.

Generatorn vid Hamrasjön får nya lager


Anders Rydstedt och Tomas Lindbäck från ABB var i Hamra 21 till 23 november 2011.


Uppgiften var att byta generatorns lager vid Hamrasjöns kraftverk.


Bilderna är tagna av Per-Erik Kvick 2011-11-23