Småviltsjakt på Hamra Besparingsskog

Ladda ner appen  Avenza Maps och skjut in kartan för småvilltjakt

Gränserna är markerade med röda linjer

Beträffande småviltsjakt, all jakt utom älg och björn, på Hamra Besparingsskog gäller följande bestämmelser.

Småviltsjägare har rätt att jaga småvilt på Hamra Besparingsskogs mark samt av Besparingsskogen arrenderad mark, enligt gällande jaktkarta.
Marken indelas i två jaktområden, nämligen
Norra området, jaktledare Tommy Karlsson 0657-351 12 eller 070-648 25 48
Omfattande dels Styggbergsområdet, d.v.s. den del av besparingsskogen, som ligger norr om väg 310. Marken väster om Björkbergsvägen och norr om Orsa besparingsskogs rågång ingår ej.
Södra området, jaktledare Sven-Olov Magnusson 0657-350 64 eller 070-576 22 56
Det s.k. Malungshedsområdet, omfattande Hamra Besparingsskogens marker söder om väg 310 och väster om Voxna älven samt Orsa Besparingsskogs del av Ekorrberget öster om Björkbergsvägen. Ingen jakt får ske på Mörtsjörutan. Även ett område öster om Voxnan ingår.

Som småviltsjägare har du rätt att jaga på hela området enligt ovan. För information om när älg- och björnjakt pågår skall småviltsjägaren kontakta respektive jaktledare.

Rapportering om skjutet vilt under jaktåret skall göras till kontoret vid jaktårets slut, telefon 0657-350 45 eller e-post info@hamrabesparingsskog.se.

Rätt till jakträttsbevis på småvilt tillkommer personer enligt följande prioriteringslista
1. Delägare, enligt lantmäteriet utgiven delägarförteckning.
2. Maka/make folkbokförd sambo, son eller dotter till delägare.
3. Tillsvidareanställda på Hamra Besparingsskog
4. Fast boende inom Hamra Besparingsskogs område
5. Personer som äger fritidshus inom Hamra Besparingsskog.

För erhållande av jakträttsbevis ska statligt jaktkort, gällande för jaktåret, uppvisas.

Småviltjägare med gällande jakträttsbevis har rätt att medföra en jaktgäst. Denna jaktgäst skall då köpa jakträttsbevis för gästjägare. Småviltsjägaren har ansvar för att jaktgäst följer lagar och bestämmelser.

Dessa bestämmelser gäller från och med 2009-06-17 enligt beslut av Hamra Besparingsskogs styrelse.

Priser på jakträttsbevis
Delägare/Personal 200 kr/jaktår
Boende inom Hamra Besparingsskog 400 kr/jaktår
Ej fast boende men med eget fritidshus inom Hamra Besparingsskog 700 kr/jaktår
Gästjägare 300 kr/jaktdag

Lösen av jaktkort sker på kontoret i Hamra.