Hamra nationalpark

Parkens entréer har fått pris

På Arkitekturgalan 8 november 2013 vann parken Sienapriset för bästa utomhusmiljö.

Ur juryns omdöme

Hamras nationalpark och dess nya entréer kännetecknas av några av de viktigaste egenskaperna i god landskapsarkitektur – originalitet, enkelhet och hållbarhet. Projekt är konsekvent genomfört med högsta precision från helhetsidé till detalj i färdig anläggning. Av största respekt för landskapet och genom god planering samt teknisk precision, har anläggningen uppförts med minimal skada på omgivande mark och vegetation. Koncept, material och tekniska lösningar samverkar till fullo, och skapar en helhet som är kraftfull men som inte stör.
Källa Arkitekt.se

Sienapriset är ett svenskt pris för landskapsarkitektur och annan utemiljö.

Sienapriset delas årligen ut av Sveriges Arkitekter sedan 1999. Priset ges för ett aktuellt arbete i Sverige och utdelas till objektet och till dess arkitekt. Priset består av en reliefplakett att fästas på lämplig plats på det belönade objektet.
Källa Wikipedia

Landshövding Barbro Holmberg var på plats i Hamra nationalpark när plaketten för arkitekturpriset Sienapriset sattes upp vid huvudentrén den 11 mars 2014.

Urgamla skogar, stilla myrland och vilda forsar


Nationalparkssymbolen


Rastplatser, toaletter och skyltade leder finns vid varje entré.

Hamra nationalpark ligger i Ljusdals kommun i Gävleborgs län. Området skyddades som nationalpark 1909 och blev därmed en av Sveriges första nationalparker. Här finns miljöerna urskog, myr och vattendrag.
Den äldsta delen av nationalparken är en av otroligt få skogar i mittersta Sverige dit yxan och motorsågen aldrig nådde. Platta tallkronor, spretiga granar och torrträd skiljer ut gammelskogens horisont. Här finns tallar som är över 400 år med spår av fem bränder. I de gamla och döda träden lever många av urskogens djur och växter.

Nästan halva nationalparken är myr, där man kan vandra i timmar över mossar, kärr, bäckar, små tjärnar, gungflyn och tallbevuxna holmar. Det har blivit sällsynt med så stora sammanhängande myrområden.

Svartån slingrar sig med forsar och små fall ned till Voxnan längs en sträcka på 5 kilometer. Ådalen är urspolad av en isälv och här finns släta hällar och urskogsartad tallskog. Ån är oreglerad och har även undgått flottningsrensning vilket är mycket ovanligt.

I Hamra nationalpark finns 3 entréer
Huvudentrén vid urskogen, Svartåentrén vid Svartån och Myrentrén vid Svartåmyran. Det finns flera olika vandringsleder att ta sig fram i nationalparken.

Urskogsslingan; 2 eller 3 km
Korta myrslingan; 2,5 km
Långa myrslingan; 3 km
Svartåslingan; 1 eller 2 km
Hela nationalparken; 10 km

Faktaruta

Arealen är cirka 1 400 hektar
Skog 54 %, myr 45 % och vatten drag 1 %.
Närmaste orter är Fågelsjö, Los och naturligtvis Hamra
Parken ligger i Gävleborgs län och i landskapet Dalarna

Invigning av den utvidgade parken

16 september 2011 var en stor dag i vår bygd. Hamra Nationalpark utvidgades från
28 hektar till 1400 hektar.


Invigningsceremonin


Besökarna var många


Försäljning av lokal litteratur


Vi hade besök från förr. En kvinna från svedjefinnarnas tid.


Studenten Carl-Axel Gottlund dök upp efter det att han gått vilse i trakten.
Året var 1817.