Råbergskvarn

Skvaltkvarnen och vadmalstampen är belägna vid Sandsjöån 3 km NO om Östra Råberget, där den gamla fiskvägen från Råberget till Rensjön korsar ån. Ett par hundra meter uppströms skvaltkvarnen ligger stampen, båda har restaurerats till ursprungligt skick av Orsa Besparingsskog.

Mellan Hamra och Sandsjö efter vär 310 hittar du vägskylten med texten Råbergskvarn. När ni svängt av fortsätter ni skyltningen så kommer ni till den magiska och mycket vackra platsen.

Vaddmalsstampen

Vadmalsstampen vid Råbergskvarn byggdes på 1860-talet av bröderna Elias och Gustaf Eliasson från Östra Råberget.

Det vanligaste tyget till kläder var i äldre tider vadmal, som vävdes i hemmen. För att göra tyget tätare och smidigare skulle håren i tyget filtas ihop genom valkning. Detta kunde ske för hand på en s.k. valkflake eller trampning i ett kar. Effektivast var dock ett stampverk drivet av vattenkraft.
På Mora Folkhögskolas Skattungbykurs läses – ekologisk odling och hållbar utveckling. Det är en kurs med fokus på de villkor och utmaningar som livet på landsbygden innebär. En kurs i ”rättvis ekonomi” ingår. Där  finns stora möjligheter att bedriva olika hantverk så som trä, keramik och textil slöjd samt att lära sig väva och tillverka ett vadmalstyg.


Varje sommar körs stampen av lärare och elever från Skattungbyn.


Här beundras det färdiga resultatet.
Foton av Ingegerd Nyström september 2011.

Då aktiviteterna pågår är allmänheten välkomna att se det gamla hantverkstekniken i autentisk miljö.