Väeldsarvsgården Bortom Åa

I Fågelsjö finns ett komplett bondehemman  från 1800 talet. Samtliga bruksföremål samt bössmedjan finns bevarade. Gårdens historia är ovanligt väl dokumenterad.

Guidade turer.

Café och kurser i olika hantverkstekniker på kursgården.

Gammelgården tfn: 0657 – 30030
Kursgården tfn: 0657 – 30052
www.fagelsjo.nu
www.halsingegardar.se

Börningsbergets skogsmuseum

Börningsberget är ett stort reservat på ca. 27 ha med mycket gammal och imponerande skog.
I reservatet finns skog av både tall och gran. En del träd är uppemot 40 meter höga och över 300 år gamla.

I reservatet finns det ett ”skogsmuseum” med gamla kolarkojor, en mila samt verktyg för gammaldags skogsbruk. Här finns även häststallar, slädar, och annan utrustning som behövdes vid skogsarbet.

Här finns också rikligt med älg och skogsfågel, har man tur kan man även få se björn.

Nybyggd grillplats finns.

Skylt – skogsmuseum – ca 7 km norr om Tandsjöborg efter E 45.

Du kan läsa mer på Länsstyrelsen Gävleborgs hemsida.

Stora Korpimäki

Naturreservat 1903 ha. Är länets högsta berg, reservatet är ett av de största i länet och utgörs av flera berg, våtmarker och fiskesjöar. Rastplats och stigar. Ligger 1 mil sydväst om Tandsjöborg.

Stora Korpimäki är länets högsta berg på 711 meter, det är också ett av länets största naturreservat med sina 103 ha.
Reservatet utgörs av till största del av berg, våtmarker och fiskesjöar.
Rastplatser och stigar finns inom området.
I den gamla skogen finns det mycket att se, granar som är över 250- 300 år gamla, torrakor, lågor och snöbrutna grenar eller topptorkade träd. Lavar är också en sak att lägga märke till, en del träd kan vara helt draperade med lav. Det finns en del olika lavar och här finns en av de mest sällsynta och utrotningshotade; Långskäggslaven
Det finns också några ovanliga svamparter bl.a. lappticka, rosenticka och gränsticka.
Det finns inte bara träd och växter i skogarna, i området finns det också många olika fåglar bl.a. tretåig hackspett, dalripa, tjäder och bergfink.
Stora Korpimäki ligger 1,5 mil sydväst om Tandsjöborg.

Du kan läsa mer på Länsstyrelsen Gävleborgs hemsida.

Skalhålet

Finnmarkens Grand Canyon. Den djupa canyonbildningen vid Skalhålet är en intressant geologisk bildning, där vattnets krafter visar att även de hårdaste berg kan påverkas om bearbetningen fortgår under mycket lång tid. Berggrunden består av granit, ca 1800 miljoner år gammal, normalt mycket hård och svårvittrad. I sprickor har vattnet trängt in och efter hand gröpt ur berget så att en 30 – 40 meter djup och 400 – 500 meter lång canyon bildats. Från Fågelsjökorset mot Rullbo, 3 km öster om E 45:an sväng vänster in på Ormsjövägen, kör ca 2,5 km tills du hittar en stickväg åt höger där det står en skylt om ormsjön. Parkera där. 50 meter längre fram längs ormsjövägen börjar strövstigen på vänster sida. Tavlor finns.

Pilkalampinoppi

Pilkalampinoppi är ett berg som mäter 645 m ö.h. i Orsa Finnmark.På toppen finns brandtornet som man kan gå in och upp i och även dass, matkällare, en brukbar brunn och väl fungerande bord och bänkar utomhus. Detta är Sveriges första brandbevakningstorn. Byggnaden är öppen året om till allmänhetens förfogande.

Historien började 1888 med den stora brannden då ett område på över  1900 ha vid Nordkap blev lågornas offer. Redan året efter, 1889, bestämdes markägarna att detta inte skulle få hända igen. Ett hus och ett brandtorn byggdes uppe på berget. Varje sommar sedan 1890 bemannades tornet tills 1950 då brandflyget tog över.

Brandtornet sköts av Orsa besparingsskog och är i gott skick. Dess historia finns kortfattat beskriven i byggnaden.

Skyltar från E 45 mellan Orsa och Sveg. Vid vändplanen nedanför toppen går en cirka 200 meter lång, relativt brant gångväg till toppen.

Läs mer på Orsa Besparingsskogs hemsida.


Finnmarkens Historiegrupp visar utsikten och berättar om Pilkalampinoppi.