Jöns Halvarsson

Hudiksvalls Posten 1916

I den gamla tidningen Hudiksvalls Posten från 30 december 1916 kan vi läsa följade om Jöns Halvarsson:
När talet är om Hamra kapellag, är det utom Erik Olsson namnet Jöns Halvarsson, som osökt träder fram. Det arbete, han nedlagt för kapellagets utveckling, kan knappast öfverskattas. I den uppsats, som i dagen nummer är ägnad Hamra, har han också tillerkänts plats bland dem, som med heder gått före, visande vägen.
Jöns Halvarsson är född den 6 februari 1842. Åren 1873-81 var han nämndeman. Landstingsman var han 1880-91 och 94-95. Sedan 1881 är han kyrkovärd. Ännu vid full vigör, är Jöns Halvarsson allt fortfarande i liflig verksamhet. Kapellborna hoppas, att länge än få behålla honom bland sig. Hans rika erfarenhet och praktiska förstånd ha de alltjämt användning för.