Om Hamra Kapellags Besparingsskog

Hamra Kapellags Besparingsskog bildades 1879. Besparingsskogen har en areal på ca: 7000 ha och är belägen i de västra delarna av Ljusdals kommun, inom Orsa Finnmark.
I vårt dotterbolag Hamra Kraft AB bedrivs elproduktion.


Vårt kontor ligger på Prästgårdsvägen 2 i Hamra.