Välkommen till Hamra Besparingsskog

Kontakta oss på tel 0657-350 45

info@hamrabesparingsskog.se

Datum för vårstämman är fredagen den 28 maj kl 18:00. Stämman kommer att hållas utomhus vid bystugan i Hamra, om det regnar går vi in på danspaviljongen. Årsredovisningarna kan läsas på hemsidan under stämmor om ni loggar in som delägare.

All jakt på rådjur inom Hamra Besparingsskogs marker är avlyst från och med den 2020-12-11 och fram till och med jaktårets slut.

 

På jordägarstämman den 27 november 2020 uppvaktades Sven-Olov Magnusson med guldklocka och blommor för sina 40 år som anställd traktorförare hos Hamra Besparingsskog.

 

 

Torsten Wichmann

 

Hamra kyrka

Kyrkan byggdes under åren 1870-71 och invigdes 1872.