Välkommen till Hamra Besparingsskog

Kontakta oss på tel 0657-350 45

Med anledning av att vår traktorförare valt att gå i pension söker vi nu en ny förare till vår Huddig.

Frågor om tjänsten besvaras av Urban Olsson på tel 070-3259318

 

Vårstämman 2022 kommer att hållas lördagen den 21 maj kl 13:00 på Hamra Vildmarkscenter.

 

På höststämman den 27 november avtackades Halvar Tegell för sina 28 år som Jordägarstämmans ordförande.

                                                  Halvar avtackades med blommor och presenter av allmänningsstyrelsens ordförande.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

Två nya dammluckor har installerades  i dammen vid Storlungnet. Luckorna är utrustade med automatik som gör att  luckorna öppnas automatiskt vid oplanerade strömavbrott i kraftstationen. Detta gör att vattnet leds förbi kraftstationen i stället för som tidigare att vattnet gick in i stationen. Luckorna är dessutom nivåstyrda och håller nivån på dämningsgränsen vid höga flöden.

 

 

 

 

Torsten Wichmann

 

Hamra kyrka

Kyrkan byggdes under åren 1870-71 och invigdes 1872.